Polityka prywatności strony elgryf.com.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony elgryf.com.pl poprzez formularz kontaktowy

  • Administratorem danych osobowych zbieranych za pomocą strony internetowej elgryf.com.pl  jest Elgryf Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie, ul. Łużycka 87b, 71-400 Gryfino, KRS 0000146657, NIP 8580004845, REGON 810028750.
  • W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
  • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
  • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

- Poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje;

- poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

  • Dane podane przez użytkowników w formularzu są przetwarzane w celu:

- dokonania procesu obsługi klienta,

- gromadzenia danych osobowych klienta w celach marketingowych

  • Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i usunięcia swoich danych w dowolnym momencie
  • Modyfikacji i/lub usunięcie danych osobowych należy dokonać poprzez zgłoszenie mailowe na adres do kontaktu wskazany na stronie internetowej
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności strony internetowej, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
  • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis elgryf.com.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.