Firma ELGRYF SP. Z O.O. (NIP 8580004845) została laureatem Plebiscytu Złoty Płatnik 2015, organizowanego przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. Złoty Płatnik 2015 to prestiżowe wyróżnienie za zachowanie najwyższych standardów dyscypliny płatniczej, które jest przyznawane firmom spełniającym jednocześnie wszystkie z następujących kryteriów:
  • PMI powyżej 80 punktów***,
  • Rating na poziomie powyżej CCC,
  • Brak aktywnych windykacji.

Jedynie 5% firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik 2015 to elitarne odznaczenie, świadczące o rzetelności firmy.

Wszyscy Laureaci Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 otrzymali:
  • Certyfikat w formie tabliczki do powieszenia na ścianie oraz w formie elektronicznej (format PDF);
  • Banery na stronę internetową;
  • Stopki e-mail;
  • Możliwość poinformowania drogą e-mail (w formie spersonalizowanego filmu) kontra-hentów oraz dostawców, którzy współpracują z Uczestnikiem Plebiscytu o otrzymaniu Certyfikatu;
  • Wyróżnienie w Programie Analiz Należności;
  • Wyróżnienie w Raportach Handlowych.

Jeśli spotkacie się Państwo z powyższymi, oznacza to, że Państwa kontrahent jest liderem, o najwyższym Wskaźniku Moralności Płatniczej w 2015 roku. Laureaci zostali wyłonieni na pod-stawie danych pochodzących z Programu Analiz Należności Euler Hermes Collections, w któ-rym można znaleźć wiarygodne dane o aktualnej sytuacji kontrahentów, branży oraz rynku.

Więcej informacji na temat Plebiscytu Złoty Płatnik 2015 można znaleźć na:
web: www.zlotyplatnik.pl
e-mail: zlotyplatnik@eulerhermes.com
tel.: 22 363 63 00

Firma ELGRYF SP. Z O.O. uzyskała średnie PMI na poziomie 98 w roku 2015.
*** PMI (Wskaźnik Moralności Płatniczej) to dynamiczny wskaźnik stanowiący istotną wska-zówkę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu kupieckiego danemu kontrahentowi. Do wyliczenia tego wskaźnika brane są pod uwagę przesłane przez uczestników należności, licz-ba dni średniego opóźnienia w płatnościach oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontra-henta.

Wskaźnik Moralności Płatniczej może przyjmować wartość od 0 do 100, co oznacza:
 80 - 100  Polecamy współpracę, rzetelny kontrahent, opóźnienia w regulowaniu zobowiązań praktycznie nie występują.
 60 - 80  Polecamy współpracę, choć możliwe jest wystąpienie nieznacznych opóźnień w płatnościach (średnio do 20 dni po terminie płatności).
 40 - 60 Monitoruj spływ należności, wystąpienie opóźnień w regulowaniu zobowiązań jest wysoce prawdopodobne (możliwe opóźnienia średnio do 40 dni po terminie płatności).  
 20 - 40 Monitoruj spływ należności, uzyskaj dodatkowe zabezpieczenia, podwyższone ryzyko utraty płynności przez tego kontrahenta (możliwe opóźnienia nawet średnio do 2 miesięcy po termi-nie płatności).  
 0 - 20  Wysokie ryzyko, sugerujemy stosowanie rozliczeń gotówkowych.
 -  Brak informacji potrzebnej do wyliczenia PMI.